Lys og produktivitet i kontormiljøet - workshop

ER AFHOLDT

Vi fornemmer alle sammen, at den er der, men hvordan måler vi forbindelsen mellem ordentligt lys og høj produktivitet? Aarhus Universitet og Statens Byggeforskningsinstitut/Aalborg Universitet i samarbejde med Innovationsnetværk Dansk Lys inviterer til workshop, hvor vi sammen skal nærme os svaret.

I København: 30. november 2016 kl. 10.00 til 16.00 Aalborg Universitet
Hent invitation med alt om program og tilmelding i København her.
Tilmeldingsfrist den 25. november.

I Aarhus: 7. december 2016 kl. 11.00 til 16.00, Aarhus Universitet
Hent invitation med alt om program og tilmelding i Aarhus her.
Tilmeldingsfrist den 4. december.

I den senere tid er der gjort meget for at skaffe yderligere viden omkring produktivitet i Danmark. Regeringen har nedsat Produktivitetskommissionen, Dansk Industri har oprettet et produktivitetspanel, og mediebilledet er nærmest dagligt præget af indlæg, hvor produktivitet er overskriften. Mange kræfter er sat ind på at knække koden.

Den danske økonomi er i høj grad baseret på udveksling af viden og information. Ikke desto mindre er det stort set uudforsket, hvordan lys og belysning påvirker medarbejdere i videnssamfundet. Dette undersøges derfor nærmere i et forskningsprojekt udført af Lysdesignforskningsgruppen på Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet og Statens Byggeforskningsinstitut/Aalborg Universitet. Formålet med forskningen er at dokumentere mekanismer, der gennem anvendelse af nuværende eller fremtidig lysteknologi og -design kan forbedre ydeevne og produktivitet i kreative og vidensbaserede virksomheders kontorområder.

Workshoppen samler de vigtigste interessenter til diskussion af, hvordan man evaluerer medarbejdernes produktivitet, og hvordan belysning påvirker produktiviteten både kvantitativ og kvalitativt i virksomheder og kontormiljøer. Diskussionen vil ligeledes have fokus på at identificere relevante designparametre, egnede belysningsscenarier, såvel som kvalificerede forskningsmetoder, der kan sikre at brugbare resultater opnås.

Workshoppen byder på indlæg fra markante og toneangivende oplægsholdere, som alle vil komme med deres tanker og refleksioner omkring produktivitet og lys. Ordet vil blive givet til repræsentanter med såvel en teoretisk som en praktisk tilgang, og vi er stolte af at kunne præsentere deltagere fra et bredt spektrum. Foruden disse eksperter inviteres hermed repræsentanter for virksomheder og offentlige organisationer, forskere indenfor produktivitet, samt designere, rådgivere og belysningsleverandører.

Det er vores ambition og håb, at denne workshop vil blive et inspirerende input til vores debat og forskning om lys og produktivitet – og at vores diskussioner vil inspirere til nye ideer og muligheder.

Tilmelding til workshoppen i København den 30. november og Aarhus den 7. december kan ske via mail til: Werner.Osterhaus@eng.au.dk eller Sophie.Stoffer@eng.au.dk. Tilmeldingsfrist for workshoppen i København er den 25. november og Aarhus den 4. december.

 

Din TID er medfinansiering

Når du deltager i medlemsarrangementer hos Innovationsnetværket DANSK LYS, gør vi opmærksom på, at vi registrerer din deltagede tid som medfinansiering. Medfinansiering er vigtig for netværkets afrapportering over for Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Medfinansiering er med andre ord et udtryk for medlemmernes engagement og deltagelse i netværkets aktiviteter.

http://www.dansklys.dk/Arrangementer/Afholdte-arrangementer/Workshop-om-produktivitet-i-kontormiljoeet
21 MARTS 2019