Innovationsnetværket DANSK LYS på Folkemødet 2018

Lys og mørke styrer dit liv

ER AFHOLDT

Se billeder fra dagen her.

Lørdag den 16. juni kl. 13.30 til 14.30 sætter Innovationsnetværket DANSK LYS sammen med Sweco og DAC viden om lys på Folkemødeagendaen. Det sker med eventet Lys og mørke styrer dit liv, der finder sted i DACs telt (F22) ved Allinge Røgeri. Med deltagelsen på Folkemødet håber Innovationsnetværket DANSK LYS at komme bredere ud til befolkningen med viden om lys. 

Det overordnede tema for DACs telt er Fremtidens Bolig, her vil vi formidle viden om lys og stille spørsgmål til, hvad den nye viden om lysets indvirkning på menneskers fysiske og psykiske helbred samt de nye belysningsteknologier kommer til at betyde for fremtidens boliger, bygninger og byudvikling – inde såvel som ude.

Medvirkende:
Facilitator, Jens Lillebæk, Sweco
Elsebeth Gerner Nielsen, rektor, Designskolen i Kolding.
Øivind Slaatto, prisvindende designer, SLAATTO DESIGN.
Anne Bay, direktør, Dansk Center for Lys.
Michael Stormly Hansen, MD, FEBO, øjenlæge og Fellow i Neurooftalmologi, Købehavn
Joachim Stormly Hansen, fagspecialist, lys og døgnrytmer.
Merete Madsen, arkitekt, Ph.d., Lysdesigner, Sweco Danmark.

Eventbeskrivelse
Ny forskning viser, at lys i rette ’doser’ i løbet af døgnet er afgørende for vores fysiske og psykiske velvære. Og hvad kommer den nye viden og nye belysningsteknologier til at betyde for fremtidens boliger, bygninger og byudvikling – inde og ude? Lys bruges til behandling af depression og har desuden vist sig effektiv i behandlingen af andre sygdomme, men hvad betyder den nye viden for raske menneskers hverdag? Hvordan påvirker lys vores hjerner? Hvad betyder døgnrytmen for vores sundhed? Kan lys forebygge stress og søvnbesvær? Og hvad kommer det til at betyde for fremtidens byudvikling, bygninger og boliger? For vores hverdagsliv i 24/7-samfundet? Hvad har vi set virke, hvad kunne vi gøre anderledes? Hvordan får vi mere livsglæde og værdi ud af de nye lyskilder? Hvordan får vi mest muligt ud af vores viden og muligheder?

Ses vi på Folkemødet?

Innovationsnetværket DANSK LYS samarbejder med Sweco og DAC om deltagelse på Folkemødet 2018
Jens Lillebæk faciliterer eventen på Folkemødet i DACs telt, udviklet i samarbejde med Dorthe Sode fra Innovationsnetværket DANSK LYS. Her ved indvielsen af BLOX, hvor DAC holder til. 

 

 

http://www.dansklys.dk/Arrangementer/Lysviden-paa-Folkemoedet
21 MARTS 2019