Støttemuligheder

Er du i gang med et projekt, eller har du en projektide, der har brug for finansiering? Når det drejer sig om innovationsprojekter, er der mange muligheder for at søge midler til samarbejde mellem forskningsinstitutioner og virksomheder. 


Her er link til nogle af mulighederne:

   

Markedsmodningsfonden
Fonden yder støtte til markedsmodning af nye produkter. Her kan virksomhederne opnå medfinansiering til test og tilpasning af produktet i et realistisk miljø eller til en garantistillelse til slutkunden. Tilskud: DKK 1,5-11 mio. Hold øje med nye ansøgningsrunder.

Læs mere om Markedsmodningsfonden her 

Team Vækst Danmark
Det landsdækkende initiativ 'Team Vækst Danmark' skal være med til at skabe flere vækstvirksomheder, som kan yde et vigtigt bidrag til beskæftigelse og produktivitet i Danmark. Ansøgningsrunden er afsluttet for denne gang.

Læs mere om Team Vækst Danmark her 

EUDP
EUDP støtter energiteknologiske projekter, hvori der foretages en eksperimentel afprøvning af en teknologi, et system eller en metode. Der kan også opnås støtte til forskningsprojekter og udviklingen af offentlig/private-partnerskaber. Tilskud: DKK 3-50 mio. Hold øje på EUDP's hjemmeside.

Læs mere om EUDP her

Har du kendskab til andre finansieringsmuligheder?
Skriv til os på info@dansklys.dk, hvis du kender til andre støttemuligheder ifm. innovationsprojekter. Så lister vi dem her på siden.

Kontakt

Du kan kontakte sekretariatet på:

Tlf. + 45 3123 2653
Mail info@dansklys.dk

http://www.dansklys.dk/Medlemsservice/Stoettemuligheder
24 APRIL 2019