Fire indsatsområder

I bevillingsperioden 2014-2018 arbejder Innovationsnetværket DANSK LYS ud fra fire overordnede indsatsområder, som både aktiviteter og innovationsprojekter relaterer til.

1) Lysets biologiske virkninger og døgnrytmelys
Lys’ indflydelse på psykisk og fysisk helbred, velbefindende og produktivitet: Dagslys, skolelys, kontorlys, helselys.
Læs mere om det faglige indsatsområde 1.

Tilknyttede innovationsprojekter: 
Bedre belysning, bedre betjening
Dagslysindtag og glassets dagslyspotentiale

2) Nye muligheder med LED, lysledere og andre optiske elementer
Energieffektivt og oplevelsesorienteret effektlys: Butiksbelysning, oplevelseslys. Funktionslys: Udelys, gadelys, kontorlys, energibesparelser og dagslys.
Læs mere om det faglige indsatsområde 2.

Tilknyttede innovationsprojekter:
Levetid på strømforsyninger til LED-belysning
Solcelledrevne OLED-løsninger
Vinduet - en integreret kunst- og dagslyskilde
Lyssimulering i DOLL Virtual Lab

3) Markedsudvikling og barrierer
Internationalt perspektiv: BRICS & europæiske markeder.
Læs mere om det faglige indsatsområde 3.

Ingen tilknyttede innovationsprojekter.

4) Dansk Lysdesign
Muligheder for operationel bevidstgørelse og branding.
Læs mere om det faglige indsatsområde 4.

Tilknyttet innovationsprojekt:
Perceptuel test af lys

 

Kontakt

Du kan kontakte sekretariatet på:

Tlf. + 45 3123 2653
Mail info@dansklys.dk

http://www.dansklys.dk/Projekter-og-viden/Fire-indsatsomraader
24 APRIL 2019