Innovationsprojekter 2015-2018

Innovationsnetværket DANSK LYS har igangsat flere innovationsprojekter i løbet af bevillingsperioden 2014-2018. Alle projekter placerer sig inden for netværkets fire indsatsområder.

Herunder er der link til projektresultaterne:


Perceptuel vurdering af lys
– projektleder Birger Schneider, bis@delta.dk,

Læs projekts whitepaper her


Bedre lys, bedre betjening
– projektleder Michael Mullins (mullins@create.aau.dk

Læs projektets whitepaper her


Levetid på strømforsyninger til LED-belysning
– projektansvarlig Birger Schneider, bis@delta

Læs projektets whitepaper her


Solcelledrevne OLED-løsninger
– projektansvarlig Peter Behrensdorff Poulsen, ppou@fotonik.dtu.dk

Læs projektets whitepaper her


Virtuel Simulering
– projektansvarlig Thierry Soreze, tsor@fotonik.dtu.dk

Læs projektets whitepaper her


Vinduet som kunst- og dagslyskilde
– projektleder Ellen Kathrine Hansen, ekh@create.aau.dk

Læs projektets whitepaper her


Dagslysindtag og glassets dagslyspotentiale 
– projektansvarlig Karina Mose, kmose@kadk.dk

Læs projektets whitepaper her


Lys og produktivitet
– projektleder Werner Osterhaus, werner.osterhaus@eng.au.dk

Læs projektets whitepaper her


Lysdesignbogen 
– projektleder Anne Bay, ab@centerforlys.dk

Læs projektets whitepaper her
Hent Lysdesignbogen her (pdf)


Solar clock 
– projektleder Peter Behrensdorff Poulsen, ppou@fotonik.dtu.dk

Læs projektets whitepaper her

http://www.dansklys.dk/Projekter-og-viden/Innovationsprojekter-2015-2018
21 MARTS 2019