Meddelelse om Innovationsnetværket DANSK LYS

torsdag 28 jun 18
|

Om den mulige ekstra bevillingsperiode fra 1. juli til 31. december 2018 (forlængelsen) og om ansøgning til ny bevillingsrunde pr. 1. januar 2019.

På baggrund af oplæg fra netværkslederen, Michael A.E. Andersen, og direktionen for Innovationsnetværket Dansk Lys har bestyrelsen på et møde den 23. februar enstemmigt besluttet at:

  • Bede Aalborg Universitet København (AAU-CPH) ved Michael Mullins om at overtage rollen som netværksleder og Gate 21 rollen som sekretariat for Innovationsnetværket DANSK LYS for den ekstra bevillingsperiode fra 1. juli til 31. december 2018
  • Bede disse to aktører om at stå i spidsen for en ansøgningen om at forlænge netværket i 2019 og 2020 med et væsentligt bredere fagligt sigte.

Baggrunden for at overdrage den ekstra bevillingsperiode fra 1. juli til 31. december er, at bestyrelsen ser fremad. Innovationsnetværket DANSK LYS har haft en vigtig funktion i de foregående otte år bl.a. inden for udvikling og innovation på LED-området. Sekretariatet for innovationsnetværket har været forankret hos Dansk Center for LYS, for hvem lys i sagens natur er virkefelt. Det vil det også være i fremtiden, men nu skal vi videre: På lysområdet tegner fremtidens forsknings- og innovationsmuligheder til at være snævert knyttet til dagsordenen om smart city. Vi ser, at lys stadig har en vigtig rolle, men også at vores nuværende fokus er for lille. Derfor har vi brug for at tænke den bredere smart city dagsorden med ind. Samtidig ser vi en fordel i at benytte det gode set-up i Gate21, som arbejder bredt med både lys og smart city og er en guldcertificeret klynge. Ved at skifte organisering allerede i efteråret 2018, kan vi så småt begynde at brede scopet ud for det nuværende innovationsnetværk og således lave en glidende overgang til et nyt innovationsnetværk fra 2019, der fokuserer bredere på smart city med lys som en central søjle.

På baggrund af bestyrelsens beslutning har AAU-CPH og Gate 21 indsendt en ansøgning til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, som bevilger penge til innovationsnetværk, om at organiseringen for Innovationsnetværket DANSK LYS ønskes ændret allerede fra 1. juli i år. Der har været en lang proces med styrelsen, som ikke er tilendebragt endnu. Vi forventer dog svar på denne side af sommerferien.

Samtidig har AAU-CPH og Gate21 sammen med Dansk Center for Lys, DTU, AU og FORCE Technology indsendt en ansøgning om et Innovationsnetværk for Smart Urbanisering, hvor lys spiller en central rolle. Vi forventer svar på ansøgningen senest 15. juli.


http://www.dansklys.dk/nyheder/nyhed?id=%7B380C0AE6-FCE8-48A5-9BC6-C18F0949867A%7D
24 APRIL 2019