Dubai, et marked for danske lyskompetencer

torsdag 09 nov 17
|

Foto: Deltagere fra Innovationsnetværket DANSK LYS ved Det Danske Generalkonsulat i Dubai sammen med eksportrådgiver Astrid Svitzer Ching Nielsen. 

En delegation fra Innovationsnetværket Dansk Lys er netop vendt hjem fra en inspirerende tur til Dubai for bl.a. at deltage i indvielsen af Danish Green Hub Dubai, men også for at få et indtryk af markedet og mulighederne – og ikke mindst, skabe nogle kontakter til potentielle samarbejdspartnere i området.


Af: Anita Lyhne, Lyhne Design, på vegne af den danske lysdelegation

Delegationen deltager i åbningen af Danish Green Hub Dubai
Foto by Act NOW: Fra åbningen af Danish Green Hub Dubai.

Innovationsnetværket Dansk Lys er støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet, og netværkets aktiviteter skal kunne omsættes til kommercielle produkter og/eller forskning. En tur som denne til Dubai understøtter i høj grad netværkets mission om at skabe muligheder for vækst og samarbejde for at kunne gøre det muligt for danske lysvirksomheder at blive blandt de førende i verden. Og samtidig fremstå som et godt eksempel, når det kommer til vores anvendelse af lys, vores kvalitet, design, brugervenlighed og ikke mindst bæredygtighed.

Kompetencer inden for teknologi, design, kvalitet og bæredygtighed
Delegationen bestod af en bred vifte af virksomheder indenfor lys: dansk design af lysarmaturer, produktion af lysarmaturer, landskabsarkitekter, kunstinstallationer med lys, styring af lys, døgnrytmelys samt forskning og rådgivning omkring lys og lyssætning. De deltagende virksomheder beskæftiger sig således med meget forskellige områder inden for lys. Men det var tydeligt for alle deltagere, at Dubai har brug for den ekspertise, som den danske delegation repræsenterede. Der kan fx gøres meget for at højne kvaliteten af lyset, ligesom der er et stort potentiale for at introducere bæredygtige løsninger i denne hastigt voksende region.


Foto: Dubai, der løber mellem ørken og hav. Her er brug for bæredygtige løsninger.

Act NOW by Grundfos baner vej for danske interesser
Turen til Dubai var arrangeret i samarbejde med Act NOW by Grundfos, der er en platform for erhvervsliv, NGO’er og myndigheder, hvor man arbejder aktivt med at skabe grobund for innovative, bæredygtige løsninger til gavn for mennesker og miljø. Delegationen deltog i indvielsen af Act NOW’s Danish Green Hub Dubai den 23. oktober, hvor det var muligt at møde en række af Act NOW’s medlemmer og interessenter i området. Der blev netværket til den store guldmedalje, og deltagerne fik et godt indblik i, hvilken rolle Act NOW kan spille, når det kommer til promovering af danske virksomheder i UAE (United Arab Emirates). UAE bruges desuden som springbræt til hele Mellemøsten. Danske virksomheder, som er medlem af Act NOW, kan bruge Danish Green Hub som deres ”home away from home”, hvor de kan netværke og holde eksempelvis forretningsmøder og præsentationer af deres produkter. Huset fungerer desuden som et bæredygtigt showroom, hvor dansk design og danske produkter bliver vist som en naturlig og integreret del af bygningen og haven.


Foto: Netværksmiddag i Danish Green Hub Dubai, arrangeret af Act NOW by Grundfos.

"Der skal drikkes en masse te for at opbygge de gode forretningsrelationer og opbygge tillid. Det er ikke nok at rejse til Dubai én eller to gange – man skal være lokalt forankret."
Lene Grønning, CEO Act NOW by Grundfos

Lokale aktører en hjælp, men indstil dig på at drikke meget te 
Der er ingen tvivl om det værdifulde i at have en platform som Act NOW, hvis man gerne vil gøre forretning i Mellemøsten. Sammen med det Danske Konsulat, som delegationen også besøgte, gør organisationen en stor indsats for at gøde jorden og skabe gode relationer, som kan gøre det muligt for danske virksomheder at få succes. Der er tydeligvis et enormt potentiale, men det blev understreget af Lene Grønning, CEO for Act NOW, hvor vigtigt det er at være tilstede: Der skal drikkes en masse te for at opbygge de gode forretningsrelationer og opbygge tillid. Det er ikke nok at rejse til Dubai én eller to gange – man skal være lokalt forankret. Delegationen blev netop præsenteret for nogle eksempler på lokalt forankrede danske virksomheder, da den besøgte tegnestuen CEBRA i Abu Dhabi. Ligeså da Suncil sammen med den lokale samarbejdspartner, BMTC, præsenterede deres serie af solcelle-drevne udendørslamper for potentielle kunder.


Foto: Lene Grønning CEO for Act NOW i Danish Green Hub Dubai, der fungerer som 'Home away from home' for medlemmer af Act NOW. 

Olien slipper op, men solen skinner
Netop solcelle-teknologien rammer en meget aktuel strategi for området, så det er uden tvivl et tog, som det er oplagt for danske virksomheder at springe på. Et andet område, som har stort potentiale i regionen, er det stigende fokus på sundhed og helse, hvor lys kan bidrage til større trivsel og velvære. Udendørs kan lyset være med til at skabe tryghed, og hvis man vælger SMART teknologi og bæredygtige løsninger, kan energiforbruget reduceres væsentligt. 

EXPO 2020, et åbent eller lukket vindue for dansk design og teknologi
Danmark er et foregangsland indenfor bæredygtig innovation og grøn økonomi, så derfor kan det undre, at Danmark, som stort set det eneste land, har takket nej til invitationen til at deltage i EXPO 2020 i Dubai. Da beslutningen blev truffet af den danske regering i marts 2017, bevirkede det, at danske virksomheder blev udelukket fra at deltage i opbygningen af EXPO 2020. Heldigvis er der siden blevet gjort et stort stykke arbejde af bl.a. Act NOW og Dansk Industri, så danske virksomheder alligevel kan deltage i opbygningen, og Danmark forhåbentlig kan blive repræsenteret på EXPO 2020.

En netværksoplevelse med stof til eftertanke og handling
Deltagerne i lys-delegationen fik mange kontakter, ideer og inspiration med hjem fra Dubai, men turen har også skabt grobund for samarbejde internt mellem de danske virksomheder. Deltagerne havde rig lejlighed til at sparre med hinanden og fik god indsigt i hinandens kompetencer indenfor lys, som helt sikkert vil kaste noget godt af sig efterfølgende. I første omgang har deltagerne planlagt et hjemligt opfølgningsmøde og gensyn i november måned.

Delegationen bestod af 14 deltagere fra:

 

 

 


 
 

 

Arrangeret af:

  Innovationsnetværket DANSK LYS

http://www.dansklys.dk/nyheder/nyhed?id=A86A589C-CD12-497F-A72D-C23C6E1A9B70
14 DECEMBER 2018