Dagslysindtag og glassets dagslyspotentiale

Glassets dagslyspotentiale undersøgt

fredag 28 apr 17
|

Med udgangen af april 2017 afsluttede innovationsprojektet Dagslysindtag og glassets dagslyspotentiale sin rejse med en læseværdig rapport, whitepaper. I løbet af projektets løbetid er dagslyspotentialet blevet undersøgt af de deltagende projektpartnere fra hhv. Dansk Center for Lys, IT Universitetet og KADK.

Ud over det afsluttende whitepaper, som du kan hente her, har projektgruppen udgivet tre dagslysartikler under projektets løbetid. Du finder link til artiklerne herunder:

http://www.dansklys.dk/nyheder/nyhed?id=B197423F-E890-4FDB-B2EA-428712ECB268
19 JUNI 2018