Bestyrelse


Det er bestyrelsens opgave at sparre og komme med input til den daglige ledelse af netværket. På den måde er bestyrelsen med til at sikre varetagelse af netværkets overordnede vision, mission og strategi.

Bestyrelsen består af

Formand Niels Carsten Bluhme,
Teknisk direktør Albertslund Kommune

Birger Schneider, 
Vice President Roadsensors, Optical Sensors & Lights DELTA

Hans-Erik Wolff,
Director Sales DK Vice President Louis Poulsen A/S

Jacob Lundgaard, 
Afdelingschef for Living Labs Gate 21

Merete Madsen
Teamleder for lysdesign i Sweco DK

Michael Mullins,
Institutleder Aalborg Universitet, Institut for Arkitektur, Design & Medieteknologi

Per Jansen,
Project Director, COWI

Peter Olivarius,
Direktør Focus Lighting

Søren Søgaard,
Afdelingschef NCC Construction Danmark 

 

 

 

http://www.dansklys.dk/om_os/organisation/bestyrelse
24 APRIL 2019