Direktion og sekretariat

Ledelses- og netværksansvaret for innovationsnetværket er forankret på DTU Elektro. Den daglige ledelse foregår i sekretariatet, der står for matchmaking og videndeling samt facilitering af netværkets aktiviteter.

Direktionen:


Michael A.E. Andersen,
Professor DTU Elektro (Netværksleder)


 


Ib Mogensen,
Direktør Out-sider A/S
Anne Bay,
Direktør Dansk Center for Lys


 

Paul Michael Petersen,
Professor DTU Fotonik


 

Sekretariatet:  


Anne Bay
Sekretariatsleder
anne@dansklys.dk


 


Dorthe Sode Stengade Sønderskov
Kommunikationskonsulent 
ansvarlig for kommunikation & medlemsarrangementer
dorthe@dansklys.dk  


 

Kontakt

Du kan kontakte sekretariatet på:

Tlf. + 45 3123 2653
Mail info@dansklys.dk

http://www.dansklys.dk/om_os/organisation/direktion-og-sekretariat
24 APRIL 2019