Vision og mission

Visionen: Danske lysvirksomheder blandt verdens førende
Visionen for Innovationsnetværket DANSK LYS er, at en række danske lysvirksomheder inden for et tiårigt perspektiv vil være blandt de førende i verden, og at de er blevet i stand til at øge den globale markedsandel.

Dertil kommer, at vores anvendelse af lys i Danmark, både i de offentlige og de private rum skal være eksemplarisk og forbilledlig i relation til kvalitet, design & udformning, brugervenlighed og bæredygtighed.

Missionen: Den bedst mulige platform for vækst
Missionen for netværket er derfor at skabe den bedst mulige platform for vækst gennem udvikling af rammebetingelserne, uddannelse og forskning. Derudover vil vi styrke samarbejde mellem virksomheder, forskning og offentlige institutioner inden for forskellige vidensdomæner og markedspositioner. Lige som vi vil arbejde for at styrke positioner i værdikæderne.

Læs om de fire indsatsområder for bevillingsperioden 2014-2018.

http://www.dansklys.dk/om_os/vision-og-mission
24 APRIL 2019