Projekter og viden

Innovationsnetværket DANSK LYS støtter og faciliterer projekter, der kan udvikle ny viden og produkter, skabe konkurrencefordele og vækst.  

Læs projektresultater for innovationsprojekter fra bevillingen 2014-2018 her.
Læs om de afsluttede innovationsprojekter fra bevillingen 2010-2014 her.

 

Kontakt

Du kan kontakte sekretariatet på:

Tlf. + 45 3123 2653
Mail info@dansklys.dk

http://www.dansklys.dk/projekter-og-viden
24 APRIL 2019